Betonová podlaha a její oprava

Oprava betonové podlahy má smysl pouze tehdy, pokud není poškozeno více než 30%. Nejčastěji lze poškození podlahy zjistit opravou nebo výměnou podlahové krytiny. Až po úplném odstranění starého nátěru se projeví taková poškození, jako jsou šupinky a praskliny betonové podlahy, ale i její prašnost.

Praskliny betonové podlahy

Ty jsou nejčastější příčinou oprav takovéhoto druhu podlahy. Nejčastěji se vyskytují v nejzatíženější části podlahy. Svědčí to zejména o narušení technologie sušení. Pokud je toto poškození zjištěno včas a jsou přijata příslušná opatření, je možné zabránit prohloubení trhliny, vniknutí vlhkosti a zabránit pomalému, ale jistému zničení celé betonové podlahy. Pokud bylo toto poškození zjištěno během výměny nebo instalace finálního nátěru, musíme jej nejprve opravit a teprve poté pokračovat v další práci. Jinak to povede ke zničení nebo deformaci podlahové krytiny.
Takovéto nedostatky jsou velmi časté a je třeba je opravit dřív, než začne betonová podlaha praskat dále a prohlubně či praskliny se začnou prohlubovat. V některých případech a to zejména když je prasklina malá, musíme dokonce tuto mezeru prohloubat, abychom mohli dobře vyplnit prostor. To provádíme například i diamantovým kotoučem, který je jak známo nejtvrdší. Vzniklý prach a popřípadě vydrolený beton se samozřejmě musí vysát a to i v místech trhliny.Předejdeme tak nepříjemným zjištěním, že je oprava provedena neodborně a po krátké době opět praská. Jakmile je betonová podlaha takto připravena, můžeme začít vyplňovat praskliny. K tomu slouží speciální moderní stavební chemie. Jde o kvalitní opravnou hmotu, která má speciální složení pro dokonalé a pevné nové vrstvy betonu.

Prašnost betonu

Postupem času se na povrchu betonu může objevovat prach. To je patrné zejména v oblastech, kde je betonová podlaha hlavní podlahou a je natřena ještě vrchním nátěrem, například v garáži, suterénu nebo v jakékoli jiné technické místnosti. Pokud se prach objevuje stále častěji i přes naše úsilí dobře podlahu vysát a zamést, podlaha se stává prašnou a to je důsledkem velkého mechanického zatížení povrchu a jeho „stáří“. Někdy se prach začíná objevovat již za několik týdnů po zahájení provozu podlahy, což znamená nesoulad s technologií lití a především betonovou směsí nízké kvality. „Prašnosti“ betonové podlahy se můžeme zbavit vyplněním samonivelační směsí a poté vhodným povrchovým nátěrem.

Profesionální firma

Samozřejmě, že jako první bychom měli zvážit a určit stav poškození podlahy. Tady je třeba pozvat si vhodného odborníka, který nám sdělí rozsah škod a následně určí i optimální řešení. Vzhledem k velkému množství variant není tak obtížné nebo složité stávající betonovou podlahu opravit. Je třeba zjistit proč byla podlaha znehodnocena, proč vznikají praskliny v takové míře nebo proč se stala betonová podlaha prašnou. Pokud se nám dokonce beton drolí, technik firmy nám jistě doporučí výměnu starého betonu za nový.
Určitě bychom rady odborníka neměli podceňovat. Příčin může být poměrně mnoho a k deformaci podlahové konstrukce často dochází vlivem objemových změn probíhajících v průběhu zrání betonu. Je třeba říci, že včasná oprava trhlin je velmi důležitá, protože brání další destrukci struktury. Technologie pro odstranění trhlin spočívá především v jejich vyplnění cementovou maltou nebo jiným složením.

 
Přečtěte si více
 

Rubrika : Rekonstrukce

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce